Trang Thông Tin Phật Sự ( Chùa Phổ Minh )

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa : Quý Đạo Hữu Phật tử

Trang thông tin Phổ Minh được chánh thức đăng tải trên diễn đàn đại chúng bằng tinh thần hoan hỷ học hỏi với các vị thiện trí thức học tu Phật giáo . Đồng thời tạo điều kiện để quý Phật tử tín tâm nghiên cứu tu học trong phạm vi cư sĩ tại gia . Nhằm phát huy những nguyện vọng tốt đẹp của con người trong thời kỳ phát triển , kính mong quý Đạo hữu tri tường và cảm thông .

 

Điện thờ Phật Thích Ca chùa Phổ Minh

Thầy Thích Minh Tiến Trụ trì chùa Phổ Minh

Thư phòng Thầy Thích Minh Tiến

Nội thất thư phòng Thầy Thích Minh Tiến

Phòng làm việc Thầy Thích Minh Tiến

 

Phòng làm việc Thầy Thích Minh Tiến

Phòng làm việc Thầy Thích Minh Tiến

Thư phòng thầy Thích Minh Tiến

Buổi ra mắt trang thông tin điện tử chùa Phổ Minh

Thầy Thích Minh Tiến giới thiệu trang Webstte chùa Phổ Minh

Thầy Thích Minh Tiến giới thiệu trang Webstte chùa Phổ Minh

Thầy Thích Minh Tiến giới thiệu trang Webstte chùa Phổ Minh

Thầy Thích Minh Tiến Cùng Phật tử xem trang Webstte chùa Phổ Minh

Cổng chùa Phổ Minh về đêm

Đêm với chùa Phổ Minh

Đức Phật và Hoa  Đăng

 

 

 

 

 

 

 


                                        Quản Trị Minh Thu

 

 

 


 

 

Chùa Phổ Minh
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Huế
 
Chùa Phổ Minh